Publikationer

Underpunkterne “Bøger” og “Artikler” omtaler og/eller linker i første omgang til bøger og artikler om 1700-talsrelaterede emner, som selskabet og/eller dets medlemmer har skrevet eller bidraget til.

Medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsen for at gøre opmærksom på bøger eller artikler der kan omtales eller linkes til.

Dansk Selskab for 1700-talsstudier er medudgiver af det skandinaviske tidsskrift Sjuttonhundratal, hvis hovedredaktion ligger i Sverige. Klik her for at gå til tidsskriftets hjemmeside