Artikler

Aktuel Forskning

Fra Dublin 2008
Nedenfor kan linkes til to af de oplæg der blev holdt på en konference i forbindelse med det årlige ISECS-møde, der blev holdt i Dublin i 2008. Konferencen havde overskriften: “Ancients and Modern in the Eighteenth Century”.
Konferencen var arrangeret af Eighteenth-Century Ireland Society og blev afholdt 29. august 2008 i Newman House, Dublin. Der var dansk deltagelse af Marianne Alenius, Søren Peter Hansen, Lars Ilsøe og Anne-Marie Mai

Modern Thoughts Disguised as Ancient Genres – A Discussion on Ludvig Holbergs Niels Klim
Formanden for Dansk Selskab for 1700-talstudier, Søren Peter Hansen var blandt talerne på konferencen, og hans paper har titlen, “Modern Thoughts Disguised as Ancient Genres – A Discussion on Ludvig Holberg’s novel “Niels Klim””. Søren Peter Hansen diskuterer blandt andet Holbergs brug af upålidelig fortæller som et moderne træk.

Paperet er fagfællebedømt.
Læs her: “Modern Thoughts Disguised as Ancient Genres – A Discussion on Ludvig Holberg’s novel “Niels Klim””

Homer, Medieval or Modern? The Battle for the Literary Canon
Professor Mihaela Irimia, der er Director of Studies British Cultural Studies Centre og Director Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity, Bucharest, Romania, var også blandt talerne på konferencen. “Ancients and Modern in the Eighteenth Century”.
Prof. Mihaela Irimias paper har titlen, “Homer, Medieval or Modern? The Battle for the Literary Canon”, og det giver et interessant 1700-tals perspektiv på den berømte strid mellem “Les Ancients et les modernes” og på litterær kanonisering.
Paperet er fagfællebedømt.
Læs her: Homer, Medieval or Modern? The Battle for the Literary Canon

Fra årsmødet 2008
Den norske stipendiat Anette Storli Andersen, der er visiting scholar ved Center for Ibsen Studier, Universitetet i Oslo, medvirkede 3. maj 2008 ved årsmødet i Dansk Selskab for 1700-talsstudier. Hun forelæste over emnet, For Vid og Smag.Dansk påvirkning på norsk teater 1780-1814.
Forelæsningen er fagfællebedømt.
Læs her: For Vid og Smag. Dansk påvirkning på norsk teater 1780-1814.