Den tredje nordiske 1700-talskonference, København 2022

Dansk Selskab for 1700-talsstudier var vært for den tredje nordiske 1700-talskonference, der blev afholdt i København fra d.24. – 27. august 2022 under titlen: Rights and Wrongs in the the 18th Century.
Beskrivelse af konferencen, program og abstracts kan ses her: www.rightsandwrongs1700.dk 

Efter konferencens afslutning er det mig en glæde at kunne oplyse, at konferencen, som vi var vært for, og som blev afholdt på Københavns Universitet, var en stor succes. Der var 85 deltagere (fra i alt otte lande), 5 keynotespeakere og 15 emnemæssigt meget varierede paneler. Alt forløb glat og problemfrit og deltagerne var glade.