CfP. Den tredje nordiske 1700-talskonference, København 2022

Dansk Selskab for 1700-talsstudier er vært for den tredje nordiske 1700-talskonference, der afholdes i København fra d.24. – 27. august 2022 under titlen: Rights and Wrongs in the the 18th Century.

Beskrivelse af konferencen og Call for Papers kan ses her: www.rightsandwrongs1700.dk