Om selskabet

Dansk Selskab for 1700-talsstudier er et uafhængigt, tværfagligt-orienteret selskab, hvis primære virkefelt er at diskutere og formidle viden om 1700-tallet inden for alle vidensområder. Selskabet er 100% medlemsfinansieret.

Alle, der interesserer sig for 1700-tallet, kan blive medlemmer.

Dansk Selskab for 1700-talsstudier blev stiftet 1995 på initiativ af bl.a. Anne-Marie Mai, Thomas Bredsdorff og Marie-Christine Skuncke.
Selskabet, der udelukkende er medlemsfinancieret, er uafhængigt af økonomiske og politiske interesser.  Dets sekretariat huses pt. af: Søren Peter Hansen, Solsortvej 117, Frederiksberg C

Selskabet afholder hvert år generalforsamling (som oftest i april eller maj måned), og i forbindelse hermed afholdes et seminar om et 1700-talsrelateret emne. Temaet for årsmødet 2019 var “Pietisme” og i 2018 var temaet “Slaver og slaveri” med gæsteforelæsning af Professor Brycchan Carey fra Northumbria University og i 2017 “Karen Brahes bibliotek og lærde kvinder”. Tidligere har temaerne for årsmøderne bl.a. været “København. Byliv og boliger i 1700-tallet”, og 1700-tallets rejselitteratur”. Også teatret i 1700-tallet, medicinsk viden i 1700-tallet, Carsten Niebuhr og Arabien, 1700-tallets musik, 1700-tallets haveanlæg, velfærd i 1700-tallet, arkitektur, encyklopædier m.m.m. har været behandlet på årsmøder

Selskabet afholder somme tider tillige et efterårsarrangement, der ligeledes samler sig om et tema. De forskellige møder lægges ofte på 1700-talsrelaterede steder. Vi har således tidligere besøgt Harsdorff-salen i Rigsarkivet, Hofteatret, Det kgl. danske Kunstakademi, Ribe Katedralskoles bibliotek, brødremenigheden i Christiansfeld, Sanderumgaard på Fyn, Marienlyst Slot og i efteråret 2009 besøgte vi Byarkivet i Horsens. I Horsens var vi på byvandring og hørte desuden om livet på herregårdene omkring Horsens i 1700-tallet og om det russiske eksilhof i byen. Efterårsmødet oktober 2012 blev holdt i Aarhus med naturvidenskaben i 1700-tallet som tema, og Helge Kragh som gæsteforelæser med efterfølgende besøg på Steno Museet. Flere efterårsarrangementer har været arrangeret i samarbejde med Holbergsamfundet – bl.a. et i Erichsens Palæ i København, hvor Thomas Bredsdorff og Ditlev Tamm diskuterede “Hvad er oplysning?”, samt en aften om Holbergs Heltehistorier, afholdt på Frederiksberg Slot.

Selskabet har ligeledes arrangeret enkelte forårsarrangementer, bl.a. et med prof. Erik A. Nielsen, der talte om sin bog om den pietistiske salmedigter H.A. Brorson i dialog med Lasse Horne Kjældgaard. Arrangement blev arrangeret i samarbejde mede Holbergsamfundet.

Dansk Selskab for 1700-talsstudier er medlem af den internationale organisation The International Society of Eighteen Century Studies (ISECS) og medlemmer af selskabet deltager hyppigt i internationale konferencer arrangeret af ISECS. Medlemmer har således deltaget i konferencer i bl.a. Los Angeles, Halle, Montpellier, Bergen, Dublin, Graz, Sofia, Rotterdam og Edinburgh og fra disse konferencer er en del af selskabets medlemmers indlæg publiceret – enten i bøger eller som netpublikationer.
Medlemskab af Dansk Selskab for 1700-talsstudier inkluderer et personligt medlemskab af The International Society of Eighteen Century Studies (ISECS), ligesom det årlige nummer af tidsskriftet 1700-tal. Nordic Yearbook for Eighteen Century Studies  er inkluderet i medlemskontingentet.

Medlemskontingent
Det ordinære årlige medlemskontingentet er pt. fastsat til 275,00 kr. pr. person
og for studerende og arbejdsløse: 150,00 kr. pr. person.
Et husstandsmedlemsskab koster 500,00 kr. pr. år.

Du kan melde dig ind i selskabet ved at kontakte formanden, Søren Peter Hansen, på soerenpeterhansen2020@gmail.com