Bøger

Søren Peter Hansen og Stefanie Stockhorst (ed.):

Deutsch-dänische Kulturbeziehungen im 18. Jahrhundert
– German-Danish Cultural Relations in the 18th Century

Vandenhoeck-Ruprecht Verlage, Göttingen (2018)
  Schriften des Früneuzeitzentrums Potsdam  –  Band 009

Om bogen skriver forlaget:

This volume focuses on the analysis of the cultural relations between Germany and Denmark in the 18th century and therefore sets a new standard in research. With the help of specific case studies, the contributors analyse the discourses in which German-Danish enlightenment was negotiated. The contributors analyse media, especially moral weeklies but also letters, memoirs and paratexts as well as network constellations characterised by friendship, admiration, authority, opposition or even competition. Both aspects play a major role in the research of the phenomenon “enlightenment” in a German-Danish perspective.

Bogen indeholder bidrag af bl.a.:
Anne-Marie Mai, Tine Reeh, Henrik Blicher og Jesper Lundsfryd Rasmussen.

__________________________________________________________

Billedresultat for det lange lys bog
Thomas Bredsdorff og Søren Peter Hansen (red.):
Det lange lys
– 1700-tals svar på 2000-tals spørgsmål
Forlaget U-press, Kbh. 2017
“Trådte mennesket ud af mørket med oplysningen, eller trådte det ved siden af? Er oplysningens projekt for længst forældet, er det stadig i gang, eller er det i virkeligheden knap nok begyndt?
Store spørgsmål vendes og besvares her i lyset af knap så omfattende, men dog vigtige emner: hvordan en friere forfatning eller en idé som velfærd opstår, om læringsmål altid har været så bindende som i nutidens pædagogik, om forholdet mellem vores identitet som køn eller bare menneske var bedre i balance før end nu, om digterne spillede en mere fremtrædende rolle i oplysningstidens samfund, om jura og religion kom i ligevægt, eller om man kan aflæse ideologi af en have. Og for resten: Hvem lagde grunden for den nordiske model?” (lyder det bl.a. i forordet).
Bogen indeholder bidrag af Jonathan Israel, Niels Finn Christiansen, Marie-Christine Skuncke, Ulrik Langen, Tine Reeh, Karen Skovgaard-Petersen, Peter Zeeberg, Simona Zetterberg Gjerlevsen, Marianne Stidsen, Gertrud With, Rikke Lagersted, Johan Rosdahl, Karin Esmann Knudsen, Søren Peter Hansen og Thomas Bredsdorff.
Teksterne i bogen ledsages af billeder fra Christiansfeld, taget af fotografen Ole Akhøj – bl.a. med eksempler på funktionalisme i 1700-tallets arkitektur og design.
 _____________________________________________________________________
Jens Bjerring-Hansen:
Ludvig Holberg på bogmarkedet
Museum Tusculanums Forlag, Kbh. 2015

Ludvig Holberg på bogmarkedet 
forankrer Holbergs skønlitterære debut, Peder Paars, og dens interessenter (forfatter, mellemmænd og læsere) på bogmarkedet og i tekstkulturen omkring 1720.
Samtidig behandler bogen boghistoriske problemstillinger som f.eks. typografi og copyright m.m. og beskriver udviklingen fra 1720 til 1870 hen imod et moderne bogmarked.
Læs mere om bogen på Museum Tusculanums Forlags hjemmeside HER

002

Linn Holmberg:  
The Forgotten Encyclopedia.
The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert
Umeå Universitet, 2014
Bogen er Linn Holmbergs Ph.D-afhandling og kan frit hentes som pdf-fil på nedenstående adresse:

(Af ophavsretlige årsager har udgiveren (Umeå University, Department of Historical, Philosophical and Religious Studies) måttet fjerne en del illustrationer fra den digitale udgave. (Papirudgaven har isbn-nummer: 978-91-7601-030-3)


Rikke Emilie Christensen:
Kendt og ukendt. Ni litterære profiler fra oplysningstiden.
Bakkehusmuseet 2010

Bogen er oprindelig udstillingskatalog til udstilling på Bakkehusmuseet i forbindelse med Golden Days festivalen om 1700-tallet i 2010.
Bogen præsenterer: Ludvig Holberg, Charlotta Dorothea Biehl, Johan Clemens Tode, Johan Herman Wessel, Johannes Ewald, Christen Henriksen Pram, Knud Lyhne Rahbek, Jens Baggesen og Friederike Bruun. Læs om alt fra enevældens engagerede fortalere til individets grænsesøgende himmelstormere, fra logikere til ironikere, fra nyttens fortalere til følsomhedens forløsere.
Bogen kan købes her: bakkehusmuseet.dk


Thomas Bredsdorff, Søren Peter Hansen og Anne-Marie Mai (ed.):
Nordic Light
Odense UniversitetsForlag, 2007

The Enlightenment was nothing if not an age of networking. People travelled ­ in real or imaginary worlds ­in order to connect, deride, improve, and learn. This was the age when the notion of universality took shape; ideas travelled because if rights and wrongs are universal, sound ideas must be accessible to all and unsound ones challenged by being exposed to foreign scrutiny.
The various contributions show facets of Scandinavian research into the 18th century. The need to see Danish, Norwegian and Swedish culture and literature in a larger context is a characteristic of recent research, as the included essays will demonstrate.
Nordic Light mainly comprises Scandinavian contributions to two conferences convened by The International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS) at the University of California, Los Angeles, in 2003, and at the Research Center on European Enlightenment at the Martin Luther University of Halle, Germany, in 2005. The theme of the former conference was The Global Eighteenth Century, that of the second one, Religion and Enlightenment.
This volume is a revised and expanded edition of Enlightened Networking (Thomas Bredsdorff & Anne-Marie Mai, eds.)

For mere information, se www.universitypress.dk


 

Marianne Alenius, Pil Dahlerup, Søren Peter Hansen, Hans Hertel, Peter Meisling (red.):
Digternes Paryk. Festskrift til Thomas Bredsdorff
Museum Tusculanums Forlag, Kbh. 1997

Bogen behandler bl.a. emner inden for følgende områder:
Oplysningstid, Kunst og kunsthistorie, kvindestudier, Litteraturvidenskab, Sprog og lingvistik, Billedkunst, Litterær analyse, oplysningstid m.m.- og
der er bidrag af bl.a. Klaus Rifbjerg, Karen Thisted, Hans Hertel, Anne-Marie Mai, Marianne Alenius, Søren Peter Hansen, Peter Meisling, Finn Hauberg Mortensen, Jørgen Bonde Jensen, John E. Andersen, F.J. Billeskov Jansen m. fl.

For mere information klik her


Den holbergske Stiftelse, Tersløsegaard, Årsskrift 2011:
(red. Søren Peter Hansen)

Holberg og pædagogikken

Forlaget Vandkunsten, 52 sider, 50,00 kr

Holbergs pædagogisk-reformistiske ideer er hovedemnet for årsskriftet, der indeholder bidrag af professor Thomas Bredsdorff: Reformistens revolution, lektor Lars Kelstrup: Holberg og Sorø Akademi og lektor Søren Peter Hansen: At examinere Grunden.

For mere information klik her

 


Joy and Laughter in the 18th Century. Conference Days in Kolding
(red. Katrine Worsøe Kristensen)
Netpublikation fra ISECS’ konferencen i Kolding, 2010
SDU, 2011

Udgivelsen indeholder både artikler, interviews og billeder fra den årlige ISECS-1700-talskonference, der i 2010 blev arrangeret af Dansk Selskab for 1700-talsstudier i samarbejde med Syddansk Universitet/Kolding.

Læs publikationen her

 

______________________________________________________________________

 

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies
Gå til tidsskriftets hjemmeside her