Valg til ISECS’ bestyrelse 2023

Valg til ISECS’ bestyrelse 2023.

Hvert fjerde år er der valg til ISECS’ bestyrelse.
Resultatet af valgene offentliggøres i forbindelse med ISECS’ store internationale konferencer, der afholdes hvert fjerde år i et medlemsland – i 2023 i Italien,
i Rom – fra d. 3.-7.juli.

Valgperioden løber i år fra d. 6. marts til og med d. 5. maj, og
der kan stemmes elektronisk og pr. fodpost.
Hvis man ønsker at stemme pr. brev bedes man henvende sig til formanden
soerenpeterhansen2020@gmail.com

Information om valgregler og -procedurer er tidligere (3. januar) sendt til Selskabets medlemmer – og en liste over de opstillede kandidater til valget kan ses her 

Detaljeret information om, hvordan man afgiver sin stemme, kan hentes her

Den tredje nordiske 1700-talskonference, København 2022

Dansk Selskab for 1700-talsstudier var vært for den tredje nordiske 1700-talskonference, der blev afholdt i København fra d.24. – 27. august 2022 under titlen: Rights and Wrongs in the the 18th Century.
Beskrivelse af konferencen, program og abstracts kan ses her: www.rightsandwrongs1700.dk 

Efter konferencens afslutning er det mig en glæde at kunne oplyse, at konferencen, som vi var vært for, og som blev afholdt på Københavns Universitet, var en stor succes. Der var 85 deltagere (fra i alt otte lande), 5 keynotespeakere og 15 emnemæssigt meget varierede paneler. Alt forløb glat og problemfrit og deltagerne var glade.

ISECS. Valgresultat 2019

På ISECS’ verdenskongres i Edinburgh i juli 2019 blev resultatet af valget til ISECS’ bestyrelse offentliggjort.
Formanden for Dansk Selskab for 1700-talsstudier, Søren Peter Hansen, blev indvalgt i bestyrelsen som kasserer. Det var i øvrigt glædeligt, at både Sophie Holm fra Finland og Annika Windahl Pontén fra Sverige ligeledes blev indvalgt.
Den nye bestyrelse kan ses her.