ISECS

Som medlem af Dansk Selskab for 1700-talsstudier er du også medlem af ISECS!

OM ISECS

ISECS er en forkortelse for International Society for Eighteenth-Century Studies.
Som enkeltindivid kan man ikke blive medlem af ISECS, men hvis man er medlem af et nationalt 1700-talsselskab, er man tillige automatisk medlem af ISECS – og ISECS-samarbejdet omfatter pt. 27 nationale 1700-talsselskaber, og to mere er på vej (et indisk og et kinesisk).

Dansk Selskab for 1700-talsstudier er medlem af ISECS. Det betyder, at enhver der er medlem af Dansk Selskab for 1700-talsstudier også er medlem af ISECS.
Som medlem deltager man f.eks. i valget til ISECS’ bestyrelse, og man har automatisk  mulighed for at deltage i arrangementer rundt om i verden, der arrangeres af de nationale 1700-talsselskaber, der er medlemmer af ISECS.

Formålet med ISECS er at fremme vækst, udvikling og koordination af studier og forskning, der enten drejer sig om 1700-tallet selv eller den kulturelle arv, der udgår herfra, inden for alle fagområder, fx historie, filosofi, idehistorie, religion, musik, billedkunst, lingvistik, litteraturvidenskab, naturvidenskab, jura, i alle lande – uden undtagelse. Arbejdssprogene i ISECS er engelsk og fransk.

ISECS er en non-profit, a-politisk organisation, hvis funktion primært er at fremme kommunikation – og cirkulation af information – mellem de forskellige nationale selskaber for 1700-talsstudier og disses medlemmer.

Hvert år holder ISECS et bestyrelsesmøde i et af medlemslandene, og i tilknytning til mødet arrangeres som regel en to-dageskonference med fremlæggelser og diskussioner den ene dag og ekskursioner den anden.
Konferencen er åben for alle ISECS-medlemmer.

ISECS har desuden fokus på unge forskere, og hvert år afholdes der i et af medlemslandene et såkaldt International Seminar for Early Career Scholars, hvor Ph.d.-studerende og post.docs o. lign. kan fremlægge deres arbejde og få response af andre ‘early career scholars’ og ældre og mere erfarne meriterede forskere.
(Se omtalen af årets Young Career Scholars-Conference (i Viterbo i Italien) her 

Og endelig afholder ISECS en stor international 1700-talskonference hvert fjerde år (i et af medlemslandene), hvor der normalt deltager omkring 1.000 forskere.
I 2019 afholdes konferencen i Edinburgh med Det britiske 1700-talsselskab som arrangør.

NYT: 
ISECS information om konferencen i Edinburgh 2019
Se Call for Papers og anden information ved at aktivere ovenstående link.

 

VALG AF NY BESTYRELSE I ISECS, 2019

I 2019 skal medlemmerne af ISECS vælge ny bestyrelse. Medlemmerne kan stemme enten pr brev eller elektronisk. Det er vigtigt, at så mange medlemmer som muligt deltager i afstemningen. Husk, at du som medlem af Dansk Selskab for 1700-talsstudier også er medlem af ISECS – og dermed har stemmeret. Brug den!
For at se valgproceduren klik her 

(Mere detaljeret beskrivelse med præcise oplysninger samt stemmeseddel sendes til medlemmerne i december 2018 eller januar 2019)

Der skal vælges 16 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges direkte af medlemmerne. Af de 16 vælges 8 til forudbestemte funktioner (såkaldte’ embeder’), og 8 vælges som menige medlemmer af bestyrelsen.
Der opstilles normalt kun én kandidat til præsidentposten, mens der til hver af de 7 andre ’embeder’ opstilles mindst 2 kandidater.
Listen med kandidater kan ses her