Selskabets historie

Dansk Selskab for 1700-talsstudier  [Danish Society for 18th Century Studies] blev stiftet i 1995 i Odense af en kreds af 1700-tals-forskere fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Det kongelige Bibliotek.

Initiativet til oprettelsen af selskabet kom fra den svenske litteraturforsker, den senere professor ved Uppsala  universitet, Marie-Christine Skuncke, der var formand for Svenska sällskapet för 1700-talsstudier i perioden 1990-1994. Marie-Christine Skuncke fremsatte forslaget på det svenske selskabs konference om ”Upplysningens miljöer. Et nordisk perspektiv”, der blev afholdt på Lunds universitet i 1993. Det svenske selskab var tilsluttet den internationale sammenslutning, International Society for 18th Century Studies (ISECS), og i 1996 blev det danske selskab også godkendt som fuldgyldigt medlem af ISECS på ISECS’ årsmøde i Athen. Marie-Christine Skuncke var også initiativtager til oprettelsen af det islandske og det norske selskab for 1700-talsstudier.

I den første bestyrelse for Dansk Selskab for 1700-talsstudier fungerede Anne-Marie Mai som formand, og Thomas Bredsdorff som næstformand, mens Anne Scott Sørensen, Karen Klitgaard Povlsen og Valborg Lindgärde var medlemmer af bestyrelsen. I 2000 afløste selskabets nuværende formand, Søren Peter Hansen, Anne Scott Sørensen i bestyrelsen – og Anne-Marie Mai på formandsposten.
Siden det første bestyrelsesvalg har Karin Esmann (1998-2003) og Steffen Arndal (2001-2005) haft sæde i  bestyrelsen. I 2003 indvalgtes Lars Ilsøe og i 2005 Signe Clausen og efter vedtægtsændringerne i 2010, der muliggjorde et større antal bestyrelsesmedlemmer indvalgtes Lasse Horne Kjældgaard, Nan Gerdes og Rikke Christensen i bestyrelsen. Siden da har Rikke Christensen og Signe Clausen forladt bestyrelsen og i stedet er Jens Bjerring-Hansen (indvalgt i 2017) og Simona Zetterberg Gjerlevsen (indvalgt i 2018) indtrådt i bestyrelsen.

Selskabet har hvert år gennemført et årsmøde, der blandt andet har været henlagt til historiske lokaliteter i Ribe, i Sorø, på Tersløsegård, på Kunstakademiet, på Bakkehuset, på Medicinsk Museion og på Hofteatret i København. I mange år har selskabet også arrangeret et efterårsmøde, der ligeledes har været placeret på forskellige lokaliteter rundt om i landet bl. andet i Horsens, i Christiansfeld og i Aarhus samt i København.

Selskabet har desuden deltaget i ISECS internationale konferencer, der afholdes hvert 4. år. Selskabet har således forestået roundtables og/eller paneler på konferencerne i Dublin (1999) og i Los Angeles (2003) og har desuden deltaget med paper-præsentationer i både Montpellier (2007), Graz (2011), Rotterdam (2015) og Edinburgh (2019). Derudover har Selskabet holdt videnskabelige sessioner på ISECS årsmøder i Halle (2006) og i Dublin (2008) og holdt foredrag i Graz (2009). Søren Peter Hansen og Anne-Marie Mai har desuden deltaget i ISECS’ årsmøder i Kolding (2010), Graz (2011), Montreal (2012), Rotterdam (2013) og i Sofia (2014). Søren Peter Hansen deltog som Det danske 1700-talsselskabs delegerede i årsmøderne 2016 (i Firenze), 2017 (i Edinburgh) og 2018 (i Bordeaux).
Anne-Marie Mai blev valgt til General Secretary i ISECS’ bestyrelse for perioden 2011-2015 og Søren Peter Hansen blev i 2019 valgt som ISECS’ Treasurer for perioden 2019-2023.

Selskabet har endvidere været repræsenteret på Det Norske 1700-talsselskabs seminarer i Bergen i 2007, i Tromsø 2011 og igen i Bergen i 2015.

I 2008 etablerede Selskabet denne hjemmeside, der gennemgik en totalrenovering i 2013 og efter endnu et sammenbrud en reorganisering i sommeren 2018.

I 2010 var Dansk Selskab for 1700-talsstudier ansvarlig for afholdelsen af ISECS’ årsmøde og den dertil knyttede videnskabelige konference med temaet: Joy and Laughter. Konferencen blev afholdt på SDU i Kolding. Samme år deltog Selskabet i flere arrangementer i forbindelse med Golden Days-arrangemenet om Oplysningstiden – bl.a. i samarbejde med Bakkehusmuseet.

Siden 2011 har Det danske 1700-talsselskab deltaget i redaktionsarbejdet for det nordiske 1700-talstidsskrift Sjuttonhundratal, der i 2019 skiftede navn til 1700-tal.
Lasse Horne Kjældgaard, Søren Peter Hansen, Jens Bjerring-Hansen og Simona Zetterberg Gjerlevsen
 har varetaget redaktionelle opgaver.

August 2013 afholdtes den første fællesskandinaviske 1700-talskonference på Lysebu i Oslo under titlen: The Eighteenth Century in Practice. Konferencen blev afholdt af det norske 1700-talsselskab med repræsentanter for det norske, det svenske, det danske og det finske 1700-talsselskab i tilrettelæggergruppen.
I 2017 var det svenske 1700-talsselskab vært for den anden skandinaviske 1700-talskonference, der blev afholdt på Universitetet i Uppsala med temaet: The Eighteenth Century: Past and Present og i 2022 vil det danske selskab være vært ved den tredje skandinaviske 1700-talskonference Right and Wrongs in the 18th Century, der afholdes på Københavns Universitet. (Se Call for Papers og nærmere om denne konference på www.rightsandwrongs1700.dk)